Pomoć

Prijava

Upišite naziv pravnog subjekta i zaporku koju ste unijeli kod registracije da bi se prijavili u sustav. Nakon prijave u sustav biti će vam omogučen unos, dopune i predaja zahtjeva.

Registracija

Nakon što popunite sva polja, pokretanjem akcije "Registriraj se" sustav će vam poslati, na adresu elektroničke pošte koju ste unijeli, aktivacijsku poruku. Odabirom poveznice za aktivaciju unutar poruke obavit će se registracija, a vaš korisnički račun ce biti spreman za upotrebu.

Podnesi zahtjev

Prikazuje se popis obrazaca koje možete popuniti. Odabirom pojedine vrste obrasca ulazite u stranicu za popunjavanje, pohranu i slanje zahtjeva.

Moji zahtjevi

Prikazuje se popis zahtjeva koje ste pohranili, ali niste predali (Zahtjevi u izradi) i onih koje ste predali na obradu u SDUŠ (Predani zahtjevi). Klikom na pojedini zahtjev u izradi ulazite u stranicu za dopunu i slanje zahtjeva, a klikom na pojedini predani zahtjev ulazite u stranicu za pregled predanih zahtjeva.