PODNOŠENJE DOKAZA O ISPLAĆENIM PLAĆAMA.

Odlukom o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19) definirano je kako se korisnik sredstava (poslodavac) obvezuje Ministarstvu turizma i sporta dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije 15 dana nakon isplate potpore od strane Ministarstva turizma i sporta.

Korisnik sredstava (poslodavac) prilaže dokaze prijavom u aplikaciju svojim korisničkim računom i  popunjavanjem obrasca PODNOŠENJE DOKAZA O ISPLAĆENIM PLAĆAMA.

 

Podaci koje je potrebno popuniti

 

I. Opći podaci o podnositelju Zahtjeva 

  • Naziv pravne osobe
  • OIB 

II . Oznaka izvješća JOPPD obrasca 

  • Broj JOPPD obrasca

III. Podaci o zaposlenicima za koje se podnosi Zahtjev 

  • Ime i prezime zaposlenika
  • OIB zaposlenika

 

Dokumenti koje je potrebno priložiti 

  • Isplatna lista za zaposlenike za koje je tražena mjera
  • Rekapitulacija obračuna plaće za zaposlenike za koje je tražena mjera
  • Obrazac JOPPD za zaposlenike za koje je tražena mjera
  • Preslika izvoda banke na kojem je vidljivo da je isplaćena neto plaća za zaposlenike za koje je tražena mjera

 *Napomena: Dokaz da nema promjene u ravnopravnom statusu radnika nije potrebno priložiti

Prethodna strana...