Obveze Ministarstva turizma i sporta

 

Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 15 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije te potpisati ugovor o dodjeli sredstava.

Osigurati redovitu isplatu sredstava.

Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.

Izvršiti isplatu u roku od 10 dana od zaprimljenog potpisanog Ugovora za mjesec prosinac te u roku od 10 dana od zaprimljene propisane dokumentacije za svaki idući mjesec.

Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

 

Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o neprihvaćanju Zahtjeva te na dostavljeni Ugovor u roku 8 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti putem e-pošte.

Prigovor se upućuje na Ministarstvo turizma i sporta, Savska cesta 28/1, 10000 Zagreb ili putem e-pošte na pisarnica@sdus.hr.

 

Ministarstvo turizma i sporta je dužno u roku 10 radnih dana od primitka prigovora odgovoriti na isti.

 

Prethodna strana...