Ciljane skupine radnika

 

Sve osobe koje s pravnom osobom iz sustava sporta, koja je prihvatljivi prijavitelj, imaju sklopljen ugovor kojim reguliraju radni odnos. Ugovor mora biti sklopljen i prijavljen u sustavu HZMO-a do 1. prosinca 2020. godine te je još uvijek na snazi.

Zahtjev se može podnijeti i za osobe s kojima je ugovor o radnom odnosu sklopljen i prijavljen u sustav HZMO-a do 1. prosinca 2020., a koje su nakon tog datuma dobile otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu i prijavili se u sustav HZMO-a (u slučaju da je radnik za vrijeme otkaza dobio potporu od HZZ-a, za taj mjesec ne može dobiti potporu).

 

Ciljane skupine poslodavaca

 

Korisnik mjere može biti sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu i sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu.

 

Prethodna strana...