Važno

 

Podnositelj Zahtjeva (odgovorna osoba u pravnoj osobi) dužan je potpisati Izjavu o točnosti podataka kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje ispravnost podataka.

U izjavi se posebno naglašava da plaće radnika za koje se traži potpora nisu financirane ili sufinancirane iz javnih izvora.

U slučaju otkrivanja netočnih podataka Ministarstvo turizma i sporta će raskinuti ugovor s korisnikom i zatražiti povrat sredstava isplaćenih temeljem ugovora.

 

Prethodna strana...