Potpora za očuvanje radnih mjesta u pravnim osobama iz sustava sporta pogođenih koronavirusom (COVID – 19)

 

OBAVIJEST:

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta pogođenih koronavirusom (COVID-19) za mjesec veljaču isplaćivati će Hrvatski zavod za zapošljavanje. Zahtjev možete predati na sljedećoj poveznici:

HZZ Potpora za očuvanje radnih mjesta.

Napominjemo kako su svi korisnici koji su ostvarili pravo na navedenu potporu od strane Ministarstva turizma i sporta za mjesec prosinac i siječanj za iste dužni predati dokaze o isplati.

 

Ovdje možete pronaći Upute za popunjavanje zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta i Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta pogođenih koronavirusom (COVID-19)  u obliku PDF datoteka.

Preporučeni Web preglednici za pregled ovih stranica su Chrome i Firefox, a ukoliko koristite Edge Web preglednik, molimo vas da da ga nadogradite na najnoviju verziju zbog boljeg prikaza stranica. Aplikacija nije u potpunosti funkcionalna u Web pregledniku Internet Explorer.

 

Uvjeti

 • Korisnik mjere:
  • sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu
  • sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu
 • Korisnik mjere ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta
 • Korisnik mjeru ima pravo ostvariti za:
  • radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu najkasnije do 1. prosinca 2020. godine
  • radnike koji su imali sklopljen ugovor o radu najkasnije do 1. prosinca 2020. godine te su nakon tog datuma dobili otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu
  • maksimalno 30 radnika
 • Korisnik mjeru nema pravo ostvariti za:
  • radnike koji ostvaruju subvenciju za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S i drugih javnih izvora (proračuna lokalne, regionalne ili državne razine)

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu potpore za mjesec prosinac 2020. godine potrebno je podnijeti zaključno s danom 15. siječnja 2021. godine.

Zahtjev za dodjelu potpore za naredne mjesece, a do prestanka prava za ostvarivanje potpore, potrebno je podnijeti do petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Podnošenje dokaza o isplaćenim plaćama

Odlukom o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta pogođenim koronavirusom (COVID-19) definirano je kako se korisnik sredstava (poslodavac) obvezuje Minstarstvu turizma i sporta dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije 15 dana nakon isplate potpore od strane Minstarstva turizma i sporta. Upute možete pronaći ovdje.

 

Važno...
Osnovne informacije...
Ciljane skupine...
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti...
Obveze poslodavca...
Obveze Ministarstva turizma i sporta...
Kontakt...
Podnošenje dokaza o isplaćenim plaćama...