Potpora za očuvanje radnih mjesta u pravnim osobama iz sustava športa pogođenim koronavirusom (COVID – 19)

 

Ovdje možete pronaći Upute za popunjavanje zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta u obliku PDF datoteke.

Preporučeni Web preglednici za pregled ovih stranica su Chrome i Firefox, a ukoliko koristite Edge Web preglednik, molimo vas da da ga nadogradite na najnoviju verziju zbog boljeg prikaza stranica. Aplikacija nije u potpunosti funkcionalna u Web pregledniku Internet Explorer.

 

Uvjeti

 • Korisnik mjere:
  • sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu
  • sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu
 • Korisnik mjere ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta
 • Korisnik mjeru ima pravo ostvariti za:
  • radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu najkasnije do 19. ožujka 2020. godine
  • radnike koji su imali sklopljen ugovor o radu najkasnije do 19. ožujka 2020. godine te su nakon tog datuma dobili otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu
  • maksimalno 10 radnika
 • Korisnik mjeru nema pravo ostvariti za:
  • radnike koji ostvaruju subvenciju za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S i drugih javnih izvora (proračuna lokalne, regionalne ili državne razine)

Podnošenje dokaza o isplaćenim plaćama

Odlukom o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19) definirano je kako se korisnik sredstava (poslodavac) obvezuje Središnjem državnom uredu za šport dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije 15 dana nakon isplate potpore od strane Središnjeg državnog ureda za šport. Upute možete pronaći ovdje.

 

Važno...
Osnovne informacije...
Ciljane skupine...
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti...
Obveze poslodavca...
Obveze Središnjeg državnog ureda za šport...
Kontakt...
Podnošenje dokaza o isplaćenim plaćama...